Feliplini Üyelik Sözleşmesi

Bu Sözleşme LAME TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ("Feliplini") ve www.feliplini.com web sitesi ("Site") üyesi ("Üye") aşağıdaki koşullar altında.

Siteye kayıt işlemini tamamladıktan sonra Üye, işbu Sözleşme'de belirtilen şartlara uymak kaydıyla e-posta adresi ve şifresini girerek Site'yi kullanmaya başlayabilir.

Sözleşmenin bir tüzel kişilik adına akdedilmesi halinde, Sözleşmeyi akdeden kişinin söz konusu tüzel kişilik adına bu tür bir işlemi yapmaya yetkili olduğunu, aksi takdirde (yetkisiz işlem yapılması halinde) kabul, beyan eder. ve tüm işlemlerden şahsen sorumlu olduğunu taahhüt eder.

Üye, hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacağını ve bu koşulların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

Feliplini, aşağıda belirtilen hüküm ve koşulları gerektiğinde mevzuat veya bu Sözleşme uyarınca, kendi takdirine bağlı olarak, Site'de bilgi vererek ve Üye'nin siteye ilk giriş yaptığında Üye'nin onayını alarak değiştirme hakkını saklı tutar. hesap.

1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

1.1. Feliplini, Siteye üye olan herkese açık bir sitedir. Sitede verilen hizmetler ücretsizdir.

1.3. Üye, Site'de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Hakları, Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Feliplini'nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimler ve yasa dışı kullanım nedeniyle doğabilecek tüm hukuki, cezai ve mali sorumluluk Üye'ye aittir.

1.4. Üye, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle Feliplini'nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini; Feliplini, Üye'nin Sözleşme'ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü kişilere ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezalarını Üye'ye rücu etme hakkına sahiptir.

1.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site'yi kullanmasını engelleyecek veya zorlaştıracak eylemlerde bulunamaz; sunucuları veya veritabanlarını otomatik programlarla yükleyemez ve kilitleyemez veya verileri yanlış yönlendirmeye çalışamaz; aksi takdirde üyeliği sonlandırılacak ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenecektir.

1.6. Feliplini ile yapılan yazışmaların yedeğini almak kişilerin sorumluluğundadır ve Feliplini tarafından tavsiye edilmektedir. Yedekleme yapılmaması nedeniyle yazışmaların kaybolmasından veya silinmesinden Feliplini sorumlu tutulamaz.

1.7. Feliplini veya Üye'nin kendisi tarafından feshedilen üyelik hesabına ilişkin her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü şartlara bağlı olarak Feliplini tarafından tutulabilir; ancak Feliplini, üyelik sona erdiği andan itibaren bu tür kayıtları silmekte serbesttir. Üye, silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye'nin kişisel verileri hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Söz konusu hak aşağıdaki 5. madde hükümlerine göre kullanılabilir.

1.8. Üye, Site'ye üye olurken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerin doğru veya yanlış olması halinde güncel olduğunu beyan eder. -date, Feliplini bu sebeple uğrayacağı tüm zararlardan tamamen ve tamamen sorumlu olacaktır. derhal tazmin etmeyi beyan ve taahhüt eder.

1.9. Ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla Site'de yer alan bağlantılara (farklı web sitelerine bağlantılar) ilişkin riskler Üye'ye aittir.

1.10. Sitede sunulan görsel ve metinsel içerik kişisel kullanım içindir. Site içeriğinde yer alan tüm metin, grafik, fotoğraf, video, animasyon ve seslerin her hakkı saklıdır; Aksi belirtilmedikçe ticari veya kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Feliplini'nin izni olmadan Site'nin herhangi bir unsurunun başka bir mecrada veya web sitesinde yayınlanması veya link verilmesi yasaktır.

1.11. Üye, Site'de Feliplini'nin telif hakkı alınmış eserlerini hiçbir şekilde kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, oluşturamaz veya türevlerini hazırlayamaz. Aksi halde Feliplini'nin uğrayabileceği tüm zararlardan Üye sorumludur.

1.12. Sayfaların tasarımında ve veritabanının oluşturulmasında kullanılan yazılımların kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır ve tüm hakları Feliplini'ye aittir.

1.13. Üye, Site'den kopyalanan veya yazıcı ile basılan hiçbir materyaldeki telif, marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkaramaz.

2. Feliplini'nin Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Aşağıdaki durumlarda Feliplini'nin kanundan doğan tüm haklarına ek olarak, söz konusu işlemlerin iptal edilmesi, Üye'nin kullanımının durdurulması, Üye'nin üyeliğine son verilmesi, tek taraflı olarak bu Sözleşmeyi iptal edin. derhal feshetme hakkına sahiptir:

(a) Yanlış, usulsüz, eksik ve yanıltıcı bilgi içeren bilgilerin, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan beyanların kayıt altına alınması durumunda; Site;

(c) Üyeler'e Feliplini tarafından verilen veya kendi belirledikleri kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin kötü niyetli kişilerce kullanılmasından Üye doğrudan sorumludur. diğer kişiler. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve diğer bilgilerini kullanamaz ve diğer Üyelerin özel bilgilerine izinsiz olarak erişemez veya bunları kullanamaz. Bu tür kullanımlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir;

(e) Feliplini'nin satış sistemini veya Site'yi Feliplini'ye zarar verecek şekilde kötüye kullanması, haksız avantaj sağlaması, Feliplini kampanyalarının, satış sisteminin veya Feliplini'nin herhangi bir eksikliğinden (teknik vb.) yararlanarak tekrarlanan uygulamalarda bulunması. Alan. Tarafından tespit edilmesi durumunda;

2.2. Feliplini, Site'nin kullanımı sırasında, işbu Sözleşme'de belirtilen şartlara, aşağıdaki Feliplini Üyelik Sözleşmesi'ne ve Ticari İletişime İlişkin Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Sözleşme ve Site'deki Aydınlatma Metni'ne tabidir. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikasına uygun hareket edecektir. Ancak Feliplini, yasal olarak saklanması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

2.3. Ancak Feliplini, bu verileri faaliyeti dışında herhangi bir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. Bu hüküm, sözleşmenin üçüncü şahıslara devrini engellemez.

Üyelerin ziyaretleri sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek çerezler, sitemizde yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan ve Üyelerin alışverişlerini daha verimli ve güvenli hale getirmek için kullanılan endüstri standardı dosyalardır.

Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca çerez kullanımı hakkında detaylı bilgi için lütfen Sitedeki Çerez Politikasını (https://www.feliplini.com/cerez-aydinletme-metni) inceleyiniz.

2.4. Ayrıca Üye, Site üzerinden satın aldığı ürünün ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarası, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kod ve benzeri bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kuruluşlara iletilir. paylaşılması gerektiğini anlıyor.

2.5. Feliplini, üyelikle ilgili tüm bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme'nin sona ermesinden sonra dahi, bu Sözleşme ve yürürlükteki yasal düzenlemeler dahil olmak üzere anonim hale getirmek koşuluyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyulur. kendi pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

2.6. Feliplini, Üye'nin Sözleşme konusu hizmetlerden teknik arızalar hariç olmak üzere yararlanacağını belirtir ve; Üye, yukarıda belirtilen amaçları ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üçüncü kişilerle paylaşmak zorunda olduğu durumlar dışında, paylaştığı bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

3. Sözleşmenin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlüğü

3.1. Üye, kayıt işlemini tamamlayarak e-posta adresini teyit ettiği veya üye olduğu andan itibaren bu Sözleşme'ye uymayı taahhüt etmiş sayılır. bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet alır veya sipariş verir. Üyeliğin sona ermesi veya Sözleşme'de belirtilen fesih koşullarından herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Sözleşme, herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

3.2. Üye, Feliplini'nin gerekli görmesi halinde, gerekçesini bildirmek kaydıyla Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesini feshedebileceğini peşinen kabul eder. p>

3.3. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi Üye tarafından info@feliplini.com e-posta adresine e-posta gönderilerek veya 0850 288 62 84 telefon numarası aranarak yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının Siteyi Üye olarak kullanma yetkisi iptal edilecektir.

Aynı zamanda bir üye e-bülten üyeliğinden ayrılmak isterse, her zaman sayfanın alt kısmında yer alan "Bizden haber almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız" seçeneğine tıklayarak üyeliğinden ayrılabilir. e-bültenler.

Üye, Sözleşmenin/siteyi kullanma hakkının sonunda yer alan iletişim bilgileri ile web sitesine erişebilecektir.

3.4. Feliplini, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için bu Sözleşme'de tek taraflı değişiklikler yapabilir. Feliplini'nin Site'deki nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydıyla; her zaman tek taraflı olarak verdiği hizmeti kalıcı veya geçici olarak durdurma, Site'de yayınlanan fiyatlar dahil hizmet içeriğini değiştirme veya sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Feliplini gerekli gördüğü takdirde güncellenen üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile aynı link altında Site'de yayınlayacak ve Üye'nin Site'deki hesabına ilk giriş yaptığında Üye'nin onayı alınacaktır. . Güncellenen üyelik koşulları Site'de yayınlandıkları andan itibaren geçerli olacak ve Site veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik koşullarına bağlı olacaktır.

3.5. Site'nin belirli bölümlerinde ilgili bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

3.6. Üye, Feliplini'nin Sözleşme'yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve Borçlar Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca Sözleşme'nin devrine yetki verdiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. bu Anlaşma ile.

4. Genel Hükümler

4.1. İşbu Sözleşme'nin geçerliliği, yorumlanması ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Sözleşme'den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. .

4.2. Üye'nin Feliplini'ye bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak herhangi bir bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.< /p>

4.3. Tarafların mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde karşı tarafa bildirmemeleri halinde eski e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. ve kendilerine yapılmış sayılacaktır.

4.4. Üye'nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirim, Feliplini tarafından e-postanın gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Üye'ye ulaşmış sayılacaktır.

Üye, işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.